• Image slider
  • Image slider
  • Image slider

 

Laatste nieuws

Port of Antwerp:
proefproject Centrale sluismelding

Vanaf 24 oktober start het proefproject Centrale sluismelding waarvoor het Havenbedrijf uw medewerking vraagt. Het Havenbedrijf wilop termijn de meest optimale reisweg in de haven adviseren aan de binnenvaartsector.


Vanaf 24 oktober geeft u de gegevens voor iedere schutting (afmetingen, ladingsoort, herkomst, bestemming, enz.) door op één centraal punt en niet langer aan de sluizen zelf.

 

Hoe u praktisch te werk gaat leest u hier.

 

 

Minister Weyts investeert in vergroening binnenvaart 

 

De Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart.  Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten. Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

 

Binnenvaartondernemingen die in aanmerking wensen te komen voor deze steunmaatregelen kunnen vanaf 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 bij de Vlaamse Waterwegbeheerders een aanvraag indienen.

Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober 2016 alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.

 

Lees volledig persbericht

 


Binnenvaart Magazine - september 2016

 

In dit nummer

Groep Casters floreert op ecologische site aan het Albertkanaal‘Totaalaanpak dankzij binnenvaart’

Ontwikkeling Albertkanaal in stroomversnelling
Nieuwe bruggen, nieuwe bedrijven?

Onestopshop voor containertransport
4x centraal bookingsplatform

 

Lees Magazine online

Download Magazine in pdf

Abonneren op Magazine?

Vorige nummers lezen?

Prikbord

 

Binnenvaartonline Nieuwsbrief september 2016

In dit nummer:

- Steunmaatregel voor vergroening binnenvaart
- Waarheen met afval?
- Pukkelpop maakt gebruik van de binnenvaart

 

Nieuwsbrief lezen

 

Wordt verwacht....

In het najaar van 2016 lanceert Promotie Binnenvaart Vlaanderen een nieuwe website....

Afbeeldingsresultaat voor new website

Nieuwe CESNI website

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) werd opgericht tijdens de plenaire zitting van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
in juni 2015.

CESNI heeft tot taak om voor de Rijn en voor alle  binnenwateren van de Europese Unie een gemeenschappelijk akkoord over uniforme standaarden te bereiken.

 

Bezoek de nieuwe CESNI website

Lees persbericht lancering nieuwe website

Aanpassing CDNI per 01.07.2016

Het voornaamste doel van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), is de bescherming van het milieu, de verhoging van de veiligheid in de binnenvaart en de kwaliteit van het vaarwater.

Met ingang van 1 juli 2016 zijn er in deel B – Verantwoordelijkheid voor de reiniging van schepen 2 herzieningen van toepassing.

 

Download de herzieningen

Meer weten over CDNI?

Afvalkalender juli  - december 2016

 

De kalender voor opening van de
Afgiftepunten voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van juli t.e.m. december 2016 is beschikbaar.

Download de kalender (pdf)

 

Voorafgaande melding van aangifte doen? Klik hier

Diensten voor de binnenvaart in de

haven van Antwerpen

Het Havenbedrijf werkte een plooikaart uit voor de binnenvaart waarop de diensten en faciliteiten overzichtelijk weergegeven worden.

 

Ga naar website en download de kaart en het overzicht van alle binnenvaart diensten

Haven van Antwerpen geeft gratis advies bij subsidieaanvragen door bedrijven

 

Het Havenbedrijf Antwerpen stelt een consultant ter beschikking die havengerelateerde projecten screent op hun kansen binnen diverse subsidieprogramma’s.

 

Meer informatie: klik hier

ICT gebruik aan boord

Hoeveel betalen Vlaamse binnenvaartondernemers maandelijks voor internet? Welke toepassingen gebruiken ze? Waarin zien ze potentieel en waarover hebben ze klachten? Ontdek de resultaten van de nieuwe ICT-enquête die Promotie Binnenvaart Vlaanderen sinds 2005 uitvoert.

Download rapport ICT in de binnenvaart

 

uwschip@binnenvaartonline.be

Vraag hier uw @binnenvaartonline.be e-mailadres aan.